Política de privacitat i avís legal

Política de privacitat i avís legal2019-07-03T13:53:39+02:00

RESPONSABLE DE LES DADES I LES SEVES TRACTAMENTS

Les seves dades seran tractades per TIMBRATS ESTERO, S.L., persona jurídica, amb CIF B58289356, i domicili social al C / Portugal, 7 (Pol. Ind. Can Ferrer), 08770-St. Sadurní d’Anoia (Barcelona). Tom 24884,foli 90, full B 78651 Inscripció 6

Les seves dades han estat obtinguts pels següents mitjans:

– Formulari de CONTACTE

Les dades obtingudes són de categoria identificatives i són els següents:

– Formulari de CONTACTE: nom i mail

Les finalitats són:

– Formulari de CONTACTE: el contacte i gestió comercial.

La base legal per al tractament de les dades recollides és el consentiment donat en el moment de contactar amb nosaltres.

La durada del tractament és la mateixa que la durada de la relació mercantil com a usuari amb nosaltres, fins a la revocació del consentiment, o cancel·lació de les dades personals facilitades amb consentiment.

Amb qui compartim les dades?

TIMBRATS ESTERO, SL, podrà comunicar les dades personals dels usuaris a tercers prestadors de serveis de TIMBRATS ESTERO, SL, concretament empreses implicades en el procés de contractació dels serveis, gestió de cobraments, emmagatzematge, màrqueting, allotjament de pàgines web, agències bancàries, entitats financeres. A aquestes empreses se’ls proporcionen només les dades personals necessàries per a la prestació del servei en qüestió, les quals es comprometen a tractar aquestes dades personals únicament i exclusivament per al compliment dels fins dalt esmentats.

Les dades facilitades seran recollides al servidor de TIMBRATS ESTERO, S.L., mitjançant protocol SSL i la seva transmissió es realitzarà de forma encriptada garantint la confidencialitat dels mateixos.

El servidor reconeix automàticament: l’adreça IP, data i hora d’entrada i sortida de la pàgina web, així com els fitxers que ha descarregat.

Transferències internacionals de dades

TIMBRATS ESTERO, S.L., realitza el tractament de les dades de l’usuari en el territori de l’Espai Econòmic Europeu (EEE), pel que no preveu fer cap transferència internacional de dades.

DRETS DELS USUARIS

Mentre TIMBRATS ESTERO, S.L., posseeixi o tracti les dades personals, tots els usuaris poden, en qualsevol moment i de forma gratuïta, exercir els següents drets:

– Dret d’accés – dret a sol·licitar una còpia de la informació que tenim sobre vostè;

– Dret de rectificació – dret de corregir les dades que consideri inexactes o incomplets;

– Dret a ser oblidat / a – en determinades circumstàncies, com a usuari, pot demanar que les dades que tenim sobre vostè siguin esborrats de tots els nostres registres;

– Dret a la limitació de tractament – quan s’apliquen determinades condicions per tenir dret a restringir el tractament;

– Dret de portabilitat – dret de transferir les seves dades a una altra organització;

– Dret d’oposició – dret d’oposar-se a certs tipus de tractament, com el màrqueting directe;

– Dret a oposar-se al tractament automatitzat, inclòs el perfil;

Si l’usuari vol realitzar l’exercici d’algun dels seus drets ho ha de fer dirigint-se per escrit i amb còpia del DNI a la següent adreça postal C / Portugal, 7 (Pol. Ind. Can Ferrer) 08770-St. Sadurní d’Anoia (Barcelona).

A més, podrà posar-se en contacte amb l’Autoritat de control Espanyola, AGÈNCIA DE PROTECCION DE DADES a la seva web www.aepd.es o a l’adreça de correu postal C / Jorge Juan, 6. 28001 – Madrid Tel. 901.100.099 – 912.663.517

MESURES DE PROTECCIÓ DE DADES PERSONALS

TIMBRATS ESTERO, S.L., aplica diverses mesures tècniques i organitzatives adequades per protegir les dades personals dels usuaris, inclòs l’ús de servidors segurs, tallafocs, codificació de dades d’aplicacions i de comunicacions.

REVISIÓ POLÍTICA DE PRIVACITAT

Ocasionalment, TIMBRATS ESTERO, S.L., actualitzarà aquesta Política de privacitat, pel que li demanem que revisi periòdicament aquest document per mantenir-se informat i actualitzat.

 POLÍTICA DE COOKIES

La política de cookies TIMBRATS ESTERO, S.L., està en document separat que podrà trobar punxant aquí.